Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 9 w Krakowie
Strona głowna  /  OPŁATY
OPŁATY

OPŁATY

ODPŁATNOŚĆ

ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZA M-C WRZESIEŃ 2021 R.

Została wysłana e-mailem na wskazany przez Państwa adres e-mailowy.

 

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać do 14-go października 2021 r.

 

 

 

 

 

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

1. Opłatę za przedszkole należy regulować cały miesiąc z dołu, do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.   

 

Przykładowo za wrzesień opłata powinna być dokonana najpóźniej 14 października.

 

2. Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola:

 

45 1020 2892 0000 5102 0590 2046

 

Przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać o wpisaniu w tytule przelewu:

  • imię i nazwisko dziecka za które dokonywana jest opłata

 

Przykładowy formularz przelewu.

Numer rachunku:

45 1020 2892 0000 5102 0590 2046

Nazwa odbiorcy:

Samorządowe Przedszkole nr 9

Adres odbiorcy:

ul. Mlaskotów 2a, 30-117 Kraków

Kwota:

xxx,xx zł.

Tytuł przelewu:

imię nazwisko dziecka

 

Należy wstawić odpowiednią kwotę oraz obowiązkowo imię i nazwisko dziecka.

 

 

 

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art.52 ust.15 ww. ustawy- Dz. U. z 2017 poz. 2203).
Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na postawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środkówna rachunku bankowym.

 

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-10-06